Környezetvédelem


 

Napjaink egyik legégetőbb problémája, feladata természeti környezetünk védelme. Meggyőződésünk, hogy ebből mindannyiunknak legjobb tudása szerint ki kell vennie a részét.

Elkötelezett környezetvédőként hisszük, hogy korunk fogyasztói társadalmának egyre kiemelkedőbb fontosságú az energia- és nyersanyagtakarékos eljárások igénye, a helyi erőforrások hasznosítása, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezése, a szemét- és hulladékképződés minimalizálása, a környezetszennyezés csökkentése, a mennyiség helyett a minőség ösztönzése, a természeti értékek tisztelete és védelme.

Napjaink fogyasztói szerencsére már nem csak a minőséget követelik meg: a vásárlással egyidőben értékelik a környezeti szempontoknak megfelelő gyártást és szolgáltatást is. A környezeti terhelés csökkentése, ám a teljesítmény növelése egyre inkább elvárt, nem csupán a szigorodó törvények által a hatóságok felől, de a vevők részéről egyaránt.

A papírgyártás terén az elmúlt évtizedben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, hogy a társadalom figyelme minden korábbinál nagyobb mértékben fordult az erdők, illetve az erdőgazdálkodás felé, számon kérve a természeti környezet egyik legértékesebb alkotójának, az erdőnek tartamos fenntartását és fejlesztését. A gazdasági életben az erdő, termékei révén játszik szerepet, ebben jelenleg elsősorban az újratermelhető és környezetbarát nyersanyag, a fa, és ezen túlmenően a papír szerepe kiemelendő.

E környezettudatos világban a ma fogyasztója tudni akarja, hogy az általa vásárolt fa és papír termékek olyan erdőségből származnak, ami a „fenntartható fejlődés*” elveit alkalmazva, megakadályozzák az erdők világméretű fogyatkozását, és általuk egészséges természeti környezet marad a jövő generációja számára is.

*A „fenntartható fejlődés” (Sustainability) olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációit abban, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.

A minőségi, környezettudatos alapanyag kiválasztásán túl meghatározó szerep jut cégünknél az alkalmazott technológiának is. Fontos számunkra, hogy papírjaink a környezetvédelem szempontjából a legjobb elérhető technika alkalmazásával készüljenek. Ide tartozik mindazon technika, technológia, módszer, beleértve a tervezést, a megvalósítást, az üzemelést és karbantartást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett a gyakorlatban alkalmazhatók és leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

 

 

Mindamellett, hogy ezen technológiák alkalmazását kiemelten fontosnak tartjuk minden VICTORIA Balance papír gyártásánál, a termékcsalád legújabb tagja a VICTORIA Balance Green még ezeken túlmutató környezetvédelmi értékeket hordoz magában:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Valljuk, hogy a felelősebb környezetvédelmi gondolkodás helyes alkalmazása egy gazdálkodó szervezetnél megtakarításokkal is járhat. A magas minőségű és kiváló összetételű, környezetbarát alapanyagú papírok eredményeként Ön is csökkentheti nyomtató-karbantartási költségeit.

Segítjük abban, hogy akár otthoni, akár irodai papírbeszerzése során Ön is felelős, környezettudatos döntést hozzon! Hisszük, hogy a jövőben értékmérő tulajdonsággá fog válni a vállalkozások környezethez fűződő viszonya.

Óvjuk együtt a természetet!